Eluaseme lisatasu: Alates 2021. aastast on rohkem raha!

Kui maksate aastas kuni 700 eurot eluasemelaenu ja hoiulepingusse, saate alates 2021. aastast sellelt säästusummalt koduehituse preemiat 10 protsenti - s.o kuni 70 eurot. Abielupaaride puhul on abikõlblik summa kaks korda suurem, 1400 eurot. Parandatud koduehituspreemia toob sel juhul 140 eurot aastas. Mõlemal juhul vastab see üle 50 protsendilisele kasvule. Seega on uue kodu ehituse lisatasu hea kompensatsioon praegu suhteliselt madalale eluasemelaenu intressimäärale.
Teine hea uudis: kõik, kes sõlmivad täna kodulaenu ja kogumislepingu, saavad 2021. aastast ka täiustatud koduehituspreemiat. Seega tasub oma kinnisvarale rahaline alus panna juba praegu. LBS kodulaenu säästukalkulaatoriga saad teada, milline leping sulle sobib.

Eluasememakse seadus pakub alates 2021. aastast hooneühiskonna säästjatele olulisi parandusi: tõstetakse iga-aastase säästu rahastamislimiite, sissetuleku piirmäärasid ja rahastamismäära.

Foto: LBS

Milleks saan täiustatud koduehituse lisatasu kasutada??

Võimalike kasutusviiside osas midagi ei muutu: Kogunenud elamuehituse preemiad on saadaval ainult alates 2009. aastast sõlmitud lepingute puhul, kui säästetud raha investeeritakse hiljem elamispindadesse, s.o elamukinnisvara ehitusse, ostu või kaasajastamisesse. Ainus erand: alla 25-aastased noored saavad seitsme aasta pärast vabalt käsutada kogu krediiti, sealhulgas majaehituspreemiat. Seda eriregulatsiooni saab aga iga säästja kasutada vaid korra elus – isegi kui ta on juba 25-aastaselt sõlminud teise eluasemelaenu ja kogumislepingu.
Kui soovid kinnisvara kohe finantseerida, saad kasu ka täiustatud koduehituse preemiast, antud juhul kombineeritud eluasemelaenu ja kogumislaenuga: Võtad eelfinantseeringu, mida esialgu tagasi maksma ei pea. Selle asemel laekuvad teie maksed, sealhulgas eluaseme ehituspreemia ja vajaduse korral töötajate säästmistoetus, säästuhüvitistena hooneühistu laenulepingusse. See asendab siis eelfinantseeringu eraldisega. Lepingu maksed on abikõlblikud kuni eraldise piires ülalnimetatud maksimumlimiitide raames.

Millised on täiustatud koduehituspreemia sissetulekupiirid??

Lisaks sihtotstarbelisele sihtotstarbele on sissetulekute piirmäärad teiseks oluliseks eelduseks paranenud elamuehituspreemia saamiseks. Praegu on neil 25.Üksikud 600 eurot ja 51.Abielus 200 eurot. Alates 2021. aastast tõusevad limiidid 35-ni.000 või 70.000 eurot. Oluline teada: Arvutamise aluseks on maksustatav tulu, mille suuruse leiate oma viimasest maksumäärast. Sinu brutotulu võib olla oluliselt suurem, kuna sellest arvatakse maksustatava tulu määramiseks maha mitmed kirjed nagu sissetulekuga seotud kulud - näiteks töösõitudeks - ja võimalik, et ka erinevad erikulud. Arvesse lähevad ka teatud kindlustusmaksed, pensionikulud või lastetoetused.

Kuidas taotleda eluasemetoetust?

Iga aasta alguses saavad kõik LBS hooneühistu kliendid automaatselt eelmise aasta koduehituse lisatasu taotluse. Peate täitma ja allkirjastama selle avalduse ning esitama selle oma ehitusühistule. Koduehituspreemiat saab taotleda tagasiulatuvalt kuni kaheks aastaks – ehk kuni 31. Oma avaldus tuleb esitada 2019. aasta detsembriks, kui soovite kindlustada oma kodulaenu ja hoiulepingu 2017. aastal tehtud maksete eest kodu ehituspreemia.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here