Eluasemetoetus: kehtivad need sissetulekupiirangud

Eluasemetoetuse taotluse edukaks esitamiseks ei tohi nii üksikisikute kui ka abikaasade või elukaaslaste sissetulek ületada teatud kindlaksmääratud summasid.
Praegu kehtib nii, et toetusele on õigus kõigil neil isikutel, kes esitavad vastava avalduse elamuehituse lisatasu saamiseks ja kellel on maksustatav tulu kuni 25 aastas.600 eurot. Abielus või registreeritud elukaaslastel on kõrgem sissetulekupiirang: nad võivad summat kahekordistada, st mitte rohkem kui 51 koos.Teeni 200 eurot aastas.
Neid piirmäärasid aga tõstetakse alates 1. jaanuarist 2021 - see võimaldab suuremal hulgal inimestel taotleda riigi rahastust näiteks hooneühistu laenulepingule. Eraisikute sissetulekupiir on alates 2021. aastast 35.000 eurot aastas. Abielus või elukaaslastel võib siis ühiselt olla maksustatav aastasissetulek maksimaalselt 70.Kas 000 eurot. Tulemus: ligi 25 miljoni asemel võib nüüd ligi 40 miljonit sakslast saada koduehituse lisatasu – eeldusel, et neil on kodulaen ja hoiuleping.

Need on lühidalt eluasemetoetuse rahastamise piirmäärad:

Maksustatava tulu piirmäär aastas

Kuni 31.12.2020

Alates 01.01.2021. aasta

Individuaalne

25.600 eurot

35.000 eurot

Abielus / elukaaslane *

51.200 eurot

70.000 eurot

* Abikaasad hinnatakse ühiselt ja elukaaslasi ühiselt vastavalt elukaaslaseseadusele.
Hea teada: Mitte ainult ei tõuse maksustatava tulu piirmäär, tõuseb ka maksimaalne subsideeritud sääst ja toetusmäär - alates 2021. aastast on riigilt rohkem raha elamuehituse preemiaks.

Eluasemetoetus: milline sissetulek on määrav?

Pane tähele, et koduehituse lisatasu sissetuleku piiriks ei ole aastapalk, vaid ainult aastane maksustatav tulu. See võib oluliselt muutuda, eriti lastega perede puhul, kuna võimalike maksuvabastuste tõttu on maksustatav summa oluliselt väiksem kui teie palgalehel kirjas. Seetõttu tasub matemaatikat teha!
Lastetute puhul jääb ka pensionikuludest, tuluga seotud kuludest ja muudest mahaarvatavatest kuludest tulenev maksustatav tulu sageli kõvasti alla netopalga. Ka siin tasub hooneühiskonna säästjatel hoolikalt uurida, kas neil on õigus saada kodulaenu ja hoiulepingu koduehituse lisatasu.

Kui suur võib olla minu aastane koduehituse lisatasu brutotoetus??

Järgmises tabelis on näha nende töötajate ja riigiteenistujate brutotulu, kellel pole peale ühekordsete väljamaksete ja maksuvabastuste muid maksuga seotud kulusid.*
 

Üksikvanemad (maksimaalne maksustatav tulu 35.000 eurot)
Tööalane staatus Lasteta 1 laps 2 last 3 last 4 last
Töölised 43.300 50.300 55.300 59.900 64.400
ametnik 37.900 43.700 47.800 52.000 56.100

Abielupaaride puhul on elamuehituspreemiaks lubatud brutosissetulek suurem. Järgmine tabel näitab, kui suur võib olla brutotulu sõltuvalt laste arvust ja ametialasest staatusest.*

Abielupaarid (maksimaalne maksustatav tulu 70.000 eurot)
Tööalane staatus Lasteta 1 laps 2 last 3 last 4 last
Mõlemad töölised 86.700 96.100 105.500 114.800 123.100
Töötaja 82.600 90.400 96.200 106.000 113.800
Töötaja,
ametlik
80.700 89.300 97.800 106.300 114.800
Mõlemad ohvitserid 75.800 83.600 91.400 99.300 107.100
Ametlik 72.900 80.700 88.500 96.400 104.200

*Eeldused: peale töötasu täiendavat sissetulekut pole, topeltpalgaga abielupaaride puhul teenivad mõlemad sama palju; 2020. aasta sotsiaalkindlustusmakse määrad; Summad ümardatuna alla 100 eurole.

Täpselt teadmise korral saab vaadata kehtivat maksumäära: Seal on näha, kui suur oli aasta maksustatav summa ja kas sellest tulenevalt on mõtet taotleda koduehituse lisatasu. Siin on loetletud maksustatav summa pärast kõiki mahaarvamisi.
Näpunäide: Koduehituse lisatasu saab taotleda isegi kaks aastat tagasiulatuvalt, s.o kuni 2021. aasta lõpuni 2019. aastal. Olemasolevad lepingud saavad ka täiustatud koduehituse lisatasu. Põhitingimus on, et säästetud raha kasutatakse elamiseks. Vastasel juhul peate võib-olla koduehituse lisatasu tagasi maksma.

Määrake maksustatav tulu ilma maksuarvestuseta

Eelmise aasta nõutav maksudeklaratsioon ei ole alati saadaval. Kõik, kes soovivad siiski maksustatavat tulu määrata, et hinnata, kas majaehituse lisatasu on ehitusühistu lepingu toetuseks kõlblik, leiab abi Internetist: Nn maksusimulaatorid kasutavad erinevat infot, et arvutada, kui palju palgast saadud raha jääb lõpuks maksustatavaks tuluks. Nii saavad huvilised suhteliselt täpselt välja arvutada, kas neil on õigus toetust saada või mitte, ka ilma maksumäärata.
See, kui palju raha riik seejärel taotluse alusel toetuseks maksab, on igal üksikjuhul erinev. Siit loe, kuidas koduehituspreemia suurust arvutada.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here